Klubb & PaynJump-RideP         Pay and jump 2020

                  13/4

                  21/5

                  22/7

                  26/8

          Pay and ride 2020

                  4/4

                  30/5

               

Nästa Tävling:


Proposition Hoppning

Preliminär startlista

Funktionärer

Anmälan


Anläggningsritning


Regler för KM

 


Tävlingstermin:


Pay & Jump


13/4

21/5

22/7

26/8


Pay & Ride

30/5


Hogsbyhsk.se © 2014 • Privacy Policy • Terms of Use

Webmaster: Wicki Wallgren wicki.wallgren@gmail.com wickiwallgren.n.nu