frihopkör

Fri hoppning:

Måndag

Onsdag

Torsdag

Lördag

 

All övrig tid får du fråga de andra ryttarna om det är ok att hoppa.

 

Fri körning:

Lördag kl.8-10

Alla dagar efter kl. 21

 

Ridning är tillåten, men man får räkna med att det kan finnas förspända hästar i ridhuset. Körekipage har företräde.

Körning på annan tid är ej tillåten.

 

 

Tiderna gäller då det ej är inbokade träningar eller tävlingar.

 

18 - 21

14 - 18

9 - 12 samt 18 - 21

10 - 14

Hogsbyhsk.se © 2014 • Privacy Policy • Terms of Use

Webmaster: Wicki Wallgren wicki.wallgren@gmail.com wickiwallgren.n.nu